Phần mềm Kế toán IMAX KSIT
Dịch vụ sản phẩm cung cấp:

1. Phần mềm Kế toán KIST v* IMAX ACCOUNTING

2. Phần mềm Quản lý bán h*ng, siêu thị

3. Phần mềm Quản lý v*n tải

4. Phần mềm nhân sự tiền lương

5. Thiết kế Website

6. Chữ ký số (khai nộp thuế qua mạng)

7. Phần mềm khai BHXH qua mạng I-VAN (Khai bảo hiểm qua mạng)

8. Th*nh l*p v* giải thể doanh nghiệp

9. Dịch vụ khai thuế, kế toán thuế trọn gói

Với phương châm "Đồng h*nh cùng sự phát triển của doanh nghiệp ". Chúng tôi mang đến cho các doanh nghiệp sự tin tưởng v* lợi *ch tối đa trong kinh doanh cũng như trong quản lý doanh nghiệp .

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp l*m báo cáo t*i ch*nh. Chúng tôi đưa ra chương trình giảm giá 50% phần mềm kế toán. Vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0979 899 775 - 02463 290 360

Website: www.tuvancongty.com

Email:Phanmemketoan0606@gmail.com

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ S* dụng v* Bảo h*nh